HOME > AHD CCTV > AHD 2.0M 카메라
 
제품리스트
 
  제품(27)개
 
 
 
   

SPD-X36A
AHD/4.7~94mm/HI-LED 6/360˚

UTC-2024R(A)
AHD/3.6mm/24IR

UTC-220DR(A)
AHD/3.6mm/24IR

ASTAR-03B
STARVIS 저조도 컬러야간영상/3.6mm

UTC-B280AF
AHD/TVI 염가형 전동 줌 적외선 Bullet 카메라

UTC-D280AF
AHD/TVI 염가형 전동 줌 적외선 Dome 카메라

PSH-100KM
차량번호식별 카메라

ASTAR-2066AF
STARVIS IR 야간영상/2.8~12 mm/AF/66IR

ASTAR-2042AF
STARVIS IR 야간영상/2.8~12 mm/AF/42IR

ASTAR-220AF
STARVIS IR 야간영상/2.8~12 mm/AF/24IR

ASTAR-2812H
STARVIS 저조도 컬러야간영상/2.8~12mm/AF

ASTAR-360H
STARVIS 저조도 컬러야간영상/3.6mm
1  [2]  [3]    
 
 
 

TEL : 02)715-1497(내선번호1) | FAX : 02)3211-1497 | 고객센터 : 1588-4916 | A/S 센터 : 02)715-1497 (내선번호3)
상호명 : (주)필텍정보통신 | 사업자 등록번호 : 106-81-98233 | 대표 : 김갑수
주소 : 서울특별시 용산구 새창로 45길 43 | E-mail : sdvr@sdvr.co.kr
copyright ⓒ2015 By PHILTEC COMPANY All Pictures Cannot be copied without permission
(주)필텍정보통신 홈페이지에 게제된 모든 이미지는 당사의 사유재산입니다. 허가 없이 무단 도용 시 법적 조치할 수 있음을 알려 드립니다.